Objednat předplatné

Částka č. 83/1995 Sb.

Vydána dne: 29.12.1995
Číslo Název předpisu Účinnost od
308/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci 01.01.1996
309/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 11/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k označení některých tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 257/1994 Sb. 01.01.1996
310/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb 01.01.1996
311/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně 29.12.1995
312/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení 01.01.1996
313/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 44/1992 Sb., o náhradách za vykonávání funkce přísedícího 01.01.1996
314/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví územní působnost Okresní veterinární správy v Šumperku též pro územní obvod okresu Jeseník 01.01.1996
o1/c83/1995 Sb. Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách 01.01.1996
o2/c83/1995 Sb. Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností 01.01.1996
o3/c83/1995 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace 01.01.1996