Objednat předplatné

Částka č. 76/1995 Sb.

Vydána dne: 15.12.1995
Číslo Název předpisu Účinnost od
289/1995 Sb. Zákon o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) 01.01.1996
290/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 01.01.1996
291/1995 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 15.12.1995
292/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 73/1993 Sb., o způsobu úhrady nákladů na státní vyrovnávací příspěvek plátcům příspěvku 15.12.1995
293/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění pozdějších předpisů 15.12.1995
r1/c76/1995 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 160/1995 Sb., ve vyhlášce č. 251/1995 Sb. a ve vyhlášce č. 268/1995 Sb. 15.12.1995