Objednat předplatné

Částka č. 69/1995 Sb.

Vydána dne: 17.11.1995
Číslo Název předpisu Účinnost od
265/1995 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 11. října 1995 ve věci návrhu na zrušení §2 písm. i), části §33 a §33a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a čl. II bodů 2, 3, 4, 5 a 6 zákona č. 260/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1996
266/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se zrušuje vyhláška o kontejnerovém přepravním řádu 17.11.1995
267/1995 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 100. výročí zahájení činnosti České filharmonie 13.12.1995
268/1995 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 500 Kč vzoru 1995 15.12.1995
269/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd 02.05.1995
270/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky o způsobu účtování při provádění letecké záchranné služby 18.09.1995
o1/c69/1995 Sb. Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1995 - 1997, 9,4% 17.11.1995
r1/c69/1995 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 238/1995 Sb., ve vyhlášce č. 207/1995 Sb. a vyhlášce č. 122/1995 Sb. 17.11.1995
o2/c69/1995 Sb. Opatření Českého statistického úřadu o zavedení číselníku krajů a okresů 01.01.1996
o3/c69/1995 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví používání kurzu při přepočtu majetku a závazků vyjádřených v cizí měně 17.11.1995