Objednat předplatné

Částka č. 62/1995 Sb.

Vydána dne: 13.10.1995
Číslo Název předpisu Účinnost od
225/1995 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 13. září 1995 ve věci návrhu na zrušení ustanovení, jež jsou v §3 odst. 1 písm. b) a v §30 písm. b) zákona České národní rady č. 128/1990 Sb., o advokacii, vyjádřena slovy na právnické fakultě 13.10.1995
226/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění území některých okresů 01.01.1996
227/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví pro účely důchodového pojištění výše všeobecných vyměřovacích základů za období před rokem 1995 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1994 01.01.1996
228/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví peněžní částka nezbytná k hrazení nákladů na pobyt cizince na území České republiky a na jeho vycestování 13.10.1995
229/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a královskou vládou Thajského království o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 14.08.1995
230/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Litevskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 08.08.1995
231/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o mezinárodní silniční dopravě 04.10.1995