Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 21/1995 Sb.

Vydána dne: 08.06.1995
Číslo Název předpisu Účinnost od
91/1995 Sb. Zákon o požární ochraně (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
92/1995 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 12. dubna 1995 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 08.06.1995
93/1995 Sb. Opatření České národní banky o přímých investicích ve vztahu k zemím Evropských společenství 08.06.1995
94/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Thajského království 14.03.1995
95/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání na léta 1995 - 1998 20.04.1995
o1/c21/1995 Sb. Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci klasifikace zaměstnání 08.06.1995
o2/c21/1995 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce 08.06.1995
o3/c21/1995 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně