Objednat předplatné

Částka č. 1/1995 Sb.

Vydána dne: 18.01.1995
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 300/1992 Sb., o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií 18.01.1995
2/1995 Sb. Zákon České národní rady o státní podpoře výzkumu a vývoje (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 1/1995 Sb.)
3/1995 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 23. listopadu 1994 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení článku I zákona č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 18.01.1995
4/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 18.01.1995
5/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích a Ujednání k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích 01.01.1995
6/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti následků vyplývajících z migračních pohybů a Ujednání k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti následků vyplývajících z migračních pohybů 01.01.1995
o1/c1/1995 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace 18.01.1995
r1/c1/1995 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v nařízení vlády č. 265/1994 Sb., ve vyhlášce č. 171/1994 Sb. a v oznámeních Ministerstva financí o vydání opatření v částce 72/1994 Sb. 18.01.1995
o2/c1/1995 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce 18.01.1995
o3/c1/1995 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření Federálního ministerstva financí, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce 18.01.1995
o4/c1/1995 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o5/c1/1995 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví požadavky na správu o hospodaření banky 18.01.1995
o6/c1/1995 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, opatření o kapitálové přiměřenosti bank, opatření České národní banky o úvěrové angažovanosti bank a opatření o pravidlech likvidity bank, a opatření, kterým se mění opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance 01.01.1995