Objednat předplatné

Částka č. 81/1994 Sb.

Vydána dne: 30.12.1994
Číslo Název předpisu Účinnost od
271/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Ropovod Ingolstadt 30.12.1994
272/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky č. 613/1992 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek, ve znění vyhlášky č. 332/1993 Sb. 01.01.1995
o1/c81/1994 Sb. Opatření České národní banky, kterým se vyhlašují platební tituly pro kódování finančních transakcí ve vztahu k zahraničí 30.12.1994
o2/c81/1994 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele 01.01.1995
o3/c81/1994 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky 01.01.1995