Objednat předplatné

Částka č. 67/1994 Sb.

Vydána dne: 30.11.1994
Číslo Název předpisu Účinnost od
216/1994 Sb. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 01.01.1995
217/1994 Sb. Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce 01.12.1994
218/1994 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů 30.11.1994
219/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podrobnosti nálepky prokazující zaplacení poplatku za užití dálnice a silnice dálničního typu motorovým vozidlem 01.01.1995
220/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o způsobu a rozsahu prodeje vybraných druhů zboží za ceny bez daně z přidané hodnoty a spotřebních daní některým osobám 01.01.1995
221/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemné pomoci mezi jejich celními správami 01.07.1994
o1/c67/1994 Sb. Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách 01.12.1994