Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 66/1994 Sb.

Vydána dne: 18.11.1994
Číslo Název předpisu Účinnost od
214/1994 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 12. října 1994 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 55 odst. 2, ustanovení vyjádřeného v § 74 odst. 1 slovy - (§ 68, 69, 72, 73, 73a), s výjimkou rozhodnutí o jejím prodloužení (§ 71 odst. 2, 5), - a ustanovení § 209 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů 01.03.1995
215/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (z roku 1979) o dlouhodobém financování Kooperativního programu pro monitorování a vyhodnocování dálkového šíření látek znečišťujících ovzduší v Evropě (EMEP) 28.01.1988
o1/c66/1994 Sb. Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky státních pokladničních poukázek 01.07.1995
o2/c66/1994 Sb. Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1994 - 1996, 8,45 % 18.11.1994
o3/c66/1994 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně 18.11.1994