Objednat předplatné

Částka č. 64/1994 Sb.

Vydána dne: 11.11.1994
Číslo Název předpisu Účinnost od
207/1994 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ve věci návrhu na zrušení § 6, 11, § 12 odst. 3, § 18 odst. 1 písm. a), c) a § 18a písm. a), b) zákona České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb. 11.11.1994
208/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Dohodě o ochraně netopýrů v Evropě, přijaté v Londýně dne 4. prosince 1991 16.01.1994
209/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Protokolu o přístupu České republiky ke Všeobecné dohodě o clech a obchodu (GATT) ze dne 30. října 1947 15.04.1993
210/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zrušení vízové povinnosti pro státní občany České a Slovenské Federativní Republiky a Vietnamské socialistické republiky držitele diplomatických a služebních pasů 09.08.1992
o1/c64/1994 Sb. Opatření vlády, kterým se vyhlašuje přírůstek spotřebitelských cen zvýšený o 5% za první až třetí čtvrtletí 1994 proti prvnímu až třetímu čtvrtletí 1993, za druhé až třetí čtvrtletí 1994 proti druhému až třetímu čtvrtletí 1993 a za třetí čtvrtletí 1994 proti třetímu čtvrtletí 1993 podle nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti 11.11.1994