Objednat předplatné

Částka č. 59/1994 Sb.

Vydána dne: 30.09.1994
Číslo Název předpisu Účinnost od
182/1994 Sb. Zákon, kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé sociální dávky 01.10.1994
183/1994 Sb. Zákon o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1994 a v roce 1995 01.12.1994
184/1994 Sb. Nařízení vlády o jednacím řádu Ústřední volební komise a o provedení zákona o volbách do zastupitelstev v obcích 30.09.1994
185/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Ostravské aglomerace 30.09.1994
186/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odstoupení České a Slovenské Federativní Republiky od Všeobecných podmínek specializace a kooperace výroby mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VPSK RVHP), přijatých v Moskvě dne 18. ledna 1979, vyhlášených pod č. 30/1980 Sb., a Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968/1988), přijatých v Moskvě dne 11. října 1988, vyhlášených pod č. 101/1989 Sb. 16.12.1993
o1/c59/1994 Sb. Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách 01.10.1994
r1/c59/1994 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce č. 175/1994 Sb. 30.09.1994
o2/c59/1994 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně