Objednat předplatné

Částka č. 53/1994 Sb.

Vydána dne: 18.08.1994
Číslo Název předpisu Účinnost od
166/1994 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev v obcích 18.08.1994
167/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se zkracuje civilní služba pro některé občany 01.09.1994
168/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 585/1990 Sb., o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor 01.09.1994
169/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva financí a České národní banky, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva financí a Státní banky československé č. 303/1992 Sb., kterou se provádí devizový zákon 01.09.1994
170/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Kanady o zaměstnávání rodinných příslušníků pracovníků diplomatických misí, konzulárních úřadů a zaměstnanců mezinárodních vládních organizací 08.06.1994
o1/c53/1994 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb., kterým se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně 18.08.1994
o2/c53/1994 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně