Objednat předplatné

Částka č. 52/1994 Sb.

Vydána dne: 11.08.1994
Číslo Název předpisu Účinnost od
164/1994 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 12. července 1994 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 3 odst. 1, části ustanovení § 3 odst. 2 a části ustanovení § 5 odst. 2 a odst. 4 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákonů jej měnících a doplňujících 01.11.1994
165/1994 Sb. Opatření České národní banky, kterým se stanoví zásady klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby rezerv a opravných položek k těmto pohledávkám 11.08.1994
o1/c52/1994 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňují účtové osnovy a postupy účtování pro banky a pojišťovny 11.08.1994