Objednat předplatné

Částka č. 45/1994 Sb.

Vydána dne: 15.07.1994
Číslo Název předpisu Účinnost od
141/1994 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 14. června 1994 ve věci návrhu na zrušení bodu e) obecně závazné vyhlášky obce Karlštejn o poplatku ze vstupného na hrad přijaté dne 19. února 1991 15.07.1994
142/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku 15.07.1994
143/1994 Sb. Nařízení vlády o zvýšení rodičovského příspěvku a podpory při narození dítěte 01.10.1994
144/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví podmínky vracení zaplacené daně z přidané hodnoty 15.07.1994
145/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb. 15.07.1994
146/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 93/1993 Sb., o osvobození zboží od dovozního cla 15.07.1994
147/1994 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 125. výročí zahájení provozu první koněspřežné městské tramvaje v Brně 03.08.1994
148/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o předávání a přebírání osob, jejichž vstup nebo pobyt je na území druhého státu protiprávní, a Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Rumunska k provedení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o předávání a přebírání osob, jejichž vstup nebo pobyt je na území druhého státu protiprávní, ze dne 25. ledna 1994 26.05.1994
o1/c45/1994 Sb. Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách 01.08.1994
r1/c45/1994 Sb. Redakční sdělení o doplnění nálezů Ústavního soudu České republiky č. 86/1994 Sb., č. 101/1994 Sb. a č. 132/1994 Sb 15.07.1994
o2/c45/1994 Sb. Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách 01.08.1994