Přejít na PLUS

Částka č. 38/1994 Sb.

Vydána dne: 10.06.1994
Číslo Název předpisu Účinnost od
119/1994 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 26. dubna 1994 ve věci návrhu na zrušení článku III odst. 6, článku IV odst. 1 a článku V odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Duchcov k zajištění pořádku při hospodaření s byty v majetku města přijaté dne 10. prosince 1992 10.06.1994
120/1994 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 26. dubna 1994 ve věci návrhu na zrušení části I odst. 4 a částí II, III a IV obecně závazné vyhlášky obce Raškovice o likvidaci tuhého komunálního odpadu a o místním poplatku za jeho odvoz přijaté dne 14. prosince 1991 10.06.1994
121/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí 01.01.1993
122/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování na státních hranicích v železniční a silniční dopravě 30.03.1993
123/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení seznamu smluv sjednaných mezi bývalou Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Německou demokratickou republikou, které pozbyly platnosti sjednocením Německa dne 3. října 1990 03.10.1990
124/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem ekonomiky a financí Turkmenistánu 09.09.1993
125/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti vědy, školství a kultury mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 1994, 1995 a 1996 19.04.1994
o1/c38/1994 Sb. Oznámení Ministerstva dopravy o vydání opatření o používání měrových jednotek při spojení letadlo - země a při koordinaci řízení letového provozu (L 5), opatření o poznávacích značkách civilních letadel (L 7) a opatření o civilní letecké telekomunikační službě, svazek I (L 10/I) - část I - Zařízení a systémy 01.07.1994
o2/c38/1994 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření č. 2, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů bank a poboček zahraničních bank předkládaných České národní bance 02.05.1994