Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 28/1994 Sb.

Vydána dne: 13.05.1994
Číslo Název předpisu Účinnost od
80/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 2 k Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR) 24.04.1992
81/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Nizozemského království o leteckých službách mezi a za jejich územími 01.12.1993
82/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o obchodně ekonomických vztazích a spolupráci v oblasti vědy a techniky 11.02.1994
83/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem vnějších ekonomických vztahů Republiky Tádžikistán 11.02.1994
84/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci 17.03.1994
o1/c28/1994 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny o změně usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 16. února 1994 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev některých obcí 13.05.1994
o2/c28/1994 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví předkládání údajů účetní závěrky rozpočtových a příspěvkových organizací 13.05.1994
o3/c28/1994 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví pomocné metodické listy, číselníky a grupy používané v Bankovním informačním systému v roce 1994 28.03.1994