Objednat předplatné

Částka č. 77/1993 Sb.

Vydána dne: 23.12.1993
Číslo Název předpisu Účinnost od
302/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní 01.01.1994
303/1993 Sb. Zákon o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících 01.01.1994
304/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb. 01.01.1994
305/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 40/1964 Sb., zákona č. 43/1976 Sb., zákona č. 90/1990 Sb. a zákona č. 383/1990 Sb. 01.01.1994
306/1993 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb. 23.12.1993
o1/c77/1993 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Odvětvové klasifikace ekonomických činností 01.01.1994