Objednat předplatné

Částka č. 75/1993 Sb.

Vydána dne: 14.12.1993
Číslo Název předpisu Účinnost od
295/1993 Sb. Zákon České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
296/1993 Sb. Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
297/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí o prodeji zboží za ceny bez daně z přidané hodnoty a prodeji vybraných výrobků za ceny bez spotřebních daní v souvislosti s přestupem státní hranice 14.12.1993
298/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí o stanovení výše nároku náhrady ušlého výdělku při správě daní 01.01.1994
299/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se zmocňují územní finanční orgány k promíjení příslušenství daně 01.01.1994
r1/c75/1993 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby v občanském soudním řádu (úplném znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) č. 240/1993 Sb. 14.12.1993