Objednat předplatné

Částka č. 71/1993 Sb.

Vydána dne: 29.11.1993
Číslo Název předpisu Účinnost od
283/1993 Sb. Zákon o státním zastupitelství 01.01.1994
284/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 580/1991 Sb., zákona České národní rady č. 23/1993 Sb. a zákona č. 171/1993 Sb. 01.01.1994
285/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1994
286/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 459/1992 Sb. a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb. a zákona č. 600/1992 Sb. 29.11.1993
287/1993 Sb. Zákon o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 01.12.1993