Objednat předplatné

Částka č. 52/1993 Sb.

Vydána dne: 06.08.1993
Číslo Název předpisu Účinnost od
205/1993 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví požadavky na vedení provozní evidence velkých a středních zdrojů znečišťování a rozsah dalších údajů poskytovaných jejich provozovateli orgánům ochrany ovzduší 06.08.1993
206/1993 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv k přímému spalování a jejich prodej 06.08.1993
207/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí o osvobození od daně z převodu nemovitostí při převodech některých nemovitostí na obce a na okresní úřady 06.08.1993
208/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právním postavení uprchlíků a Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků 22.04.1954
209/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech 05.04.1993
o1/c52/1993 Sb. Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro banky