Objednat předplatné

Částka č. 49/1993 Sb.

Vydána dne: 28.07.1993
Číslo Název předpisu Účinnost od
195/1993 Sb. Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
o1/c49/1993 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o vydání opatření, kterým se stanoví resortní údaje kapitoly 728 sledované v odd. IV účetního výkazu Úč RO 2-04 28.07.1993
r1/c49/1993 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v opatření uveřejněném v částce 40/1993 Sb. 28.07.1993
o2/c49/1993 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví pomocné metodické listy, číselníky, grupy a převodníky používané při vytváření a využívání datových základen pro Bankovní informační systém v roce 1993 15.07.1993