Objednat předplatné

Částka č. 48/1993 Sb.

Vydána dne: 15.07.1993
Číslo Název předpisu Účinnost od
188/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů 29.07.1993
189/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., zákona České národní rady č. 166/1992 Sb., zákona České národní rady č. 516/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb. a zákona č. 68/1993 Sb. 15.07.1993
190/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb. a zákona č. 134/1993 Sb., zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb. a zákona České národní rady č. 390/1991 Sb. 15.07.1993
191/1993 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 15.07.1993
192/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí o kolkových známkách 15.07.1993
193/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 17/1972 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu 15.07.1993
194/1993 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb. 01.09.1993
o1/c48/1993 Sb. Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postupy účtování při konkurzu a vyrovnání
r1/c48/1993 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce č. 88/1993 Sb. 01.03.1993
o2/c48/1993 Sb. Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce 15.07.1993
o3/c48/1993 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o4/c48/1993 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření, jímž se stanoví limity pro krátkou korunovou pozici bank