Objednat předplatné

Částka č. 44/1993 Sb.

Vydána dne: 22.06.1993
Číslo Název předpisu Účinnost od
168/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. 22.06.1993
169/1993 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 542/1991 Sb. 22.06.1993
170/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 473/1992 Sb. 22.06.1993
171/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád 01.09.1993
172/1993 Sb. Zákon o vydání státních dluhopisů ke krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1992 a ke krytí schodku některých závazků České republiky souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky 22.06.1993
173/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky 15.03.1993
o1/c44/1993 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení číselníku zemí 01.07.1993
o2/c44/1993 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k doplnění Jednotného třídění základních prostředků 01.07.1993
o3/c44/1993 Sb. Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje uspořádání položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát a jejich obsahové vymezení pro podnikatele 22.06.1993