Přejít na PLUS

Částka č. 22/1993 Sb.

Vydána dne: 25.02.1993
Číslo Název předpisu Účinnost od
77/1993 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů 10.03.1993
78/1993 Sb. Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se stanoví sídla a územní působnost zeměměřických a katastrálních inspektorátů a katastrálních úřadů 25.02.1993
79/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 30.12.1992
80/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi ministerstvem financí České republiky a ministerstvem financí Slovenské republiky a Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska o provádění některých druhů plateb v devizové oblasti 25.02.1993
o1/c22/1993 Sb. Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby 01.01.1993
r1/c22/1993 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 68/1993 Sb 15.02.1993
o2/c22/1993 Sb. Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví účetních jednotek na území České republiky v souvislosti s oddělením měny České republiky od československé měny 08.02.1993
o3/c22/1993 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně