Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 21/1993 Sb.

Vydána dne: 19.02.1993
Číslo Název předpisu Účinnost od
72/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí o osvobození na úseku soudních poplatků 19.02.1993
73/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí o způsobu úhrady nákladů na státní vyrovnávací příspěvek plátcům příspěvku 19.02.1993
74/1993 Sb. Vyhláška ministerstva hospodářství, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 390/1992 Sb., o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic 19.02.1993
75/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky, vládou Ruské federace a vládou Ukrajiny o tranzitu vojenských vlaků s vojenskými náklady Západní skupiny vojsk ozbrojených sil Ruské federace ze Spolkové republiky Německo do Ruské federace přes území České a Slovenské Federativní Republiky a Ukrajiny 18.12.1992
76/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Běloruské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci 22.04.1992
o1/c21/1993 Sb. Opatření ministerstva financí, kterým se mění opatření federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992, 10. července 1992 a 10. listopadu 1992, kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně 19.02.1993
o2/c21/1993 Sb. Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup pro předkládání údajů účetní závěrky pro rozpočtové a příspěvkové organizace 19.02.1993
o3/c21/1993 Sb. Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým převzalo opatření vydaná federálním ministerstvem financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 01.01.1993