Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 95/1992 Sb.

Vydána dne: 22.10.1992
Číslo Název předpisu Účinnost od
471/1992 Sb. Zákon o dočasném omezení postupu podle zákona o konkursu a vyrovnání 22.10.1992
472/1992 Sb. Zákon České národní rady o Státním fondu tržní regulace v zemědělství 22.10.1992
473/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 282/1992 Sb. 22.10.1992
474/1992 Sb. Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky 31.10.1992
475/1992 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České republiky o prohlášení území bojiště bitvy u Slavkova za památkovou zónu 22.10.1992
476/1992 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České republiky o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny 22.10.1992
477/1992 Sb. Vyhláška ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky, kterou se stanoví postup při použití prostředků na zvláštním účtu ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky 22.10.1992
o1/c95/1992 Sb. Oznámení Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky o změně Organizačního a jednacího řádu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky 20.08.1992