Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 9/1992 Sb.

Vydána dne: 28.01.1992
Číslo Název předpisu Účinnost od
42/1992 Sb. Zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech 28.01.1992
43/1992 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci 28.01.1992
44/1992 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o náhradách za vykonávání funkce přísedícího 28.01.1992
45/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva kontroly Slovenskej republiky o sídlach a uzemnej pôsobnosti inšpektorátov Slovenskej obchodnej inšpekcie 28.01.1992
46/1992 Sb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určuje výška odmeny členom komisií pre privatizáciu národného majetku a licitátorom 28.01.1992
o1/c9/1992 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích a do nového městského obvodu 28.01.1992