Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 75/1992 Sb.

Vydána dne: 15.07.1992
Číslo Název předpisu Účinnost od
366/1992 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora) 15.07.1992
367/1992 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 236/1992 Sb. 15.07.1992
368/1992 Sb. Zákon České národní rady o správních poplatcích 01.01.1993
369/1992 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona České národní rady č. 543/1991 Sb. 15.07.1992
370/1992 Sb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o zriadení Akadémie Policajného zboru Slovenskej republiky 15.07.1992
371/1992 Sb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve 15.07.1992
372/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby 15.07.1992
373/1992 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov 01.09.1992
374/1992 Sb. Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se provádí zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky 23.06.1992
r1/c75/1992 Sb. Redakční sdělení 15.07.1992
r2/c75/1992 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb 15.07.1992