Objednat předplatné

Částka č. 74/1992 Sb.

Vydána dne: 10.07.1992
Číslo Název předpisu Účinnost od
361/1992 Sb. Zákon o některých služebních poměrech vojáků (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
362/1992 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky o výrobě a složení krmných směsí 10.07.1992
363/1992 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru 10.07.1992
364/1992 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o chráněných ložiskových územích 10.07.1992
365/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl 27.02.1991