Přejít na PLUS

Částka č. 62/1992 Sb.

Vydána dne: 23.06.1992
Číslo Název předpisu Účinnost od
296/1992 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o náhradě škod způsobených československým fyzickým osobám vstupem cizích vojsk a pobytem sovětských vojsk na území České a Slovenské Federativní Republiky 23.06.1992
297/1992 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, a mění a doplňuje zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb. a zákona č. 509/1991 Sb. 23.06.1992
298/1992 Sb. Zákon České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu 01.07.1992
299/1992 Sb. Zákon České národní rady o státní podpoře malého a středního podnikání 23.06.1992
300/1992 Sb. Zákon České národní rady o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií 01.07.1992
301/1992 Sb. Zákon České národní rady o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky 01.07.1992
302/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona České národní rady č. 439/1991 Sb., zákona České národní rady č. 485/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 553/1991 Sb. 01.07.1992
303/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí a Státní banky československé, kterou se provádí devizový zákon 01.07.1992
304/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vypořádání nároků z odběrních poukazů podniku zahraničního obchodu Tuzex a zůstatků účtů v nich vedených 01.07.1992
o1/c62/1992 Sb. Oznámení Státní banky československé o vydání opatření o úvěrové angažovanosti bank 23.06.1992