Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 56/1992 Sb.

Vydána dne: 10.06.1992
Číslo Název předpisu Účinnost od
262/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb. 01.07.1992
263/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád 01.01.1993
264/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony 01.01.1993
265/1992 Sb. Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 01.01.1993
266/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike 01.01.1993
267/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích 10.06.1992
268/1992 Sb. Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k 50. výročí vyhlazení Lidic a Ležáků 10.06.1992
269/1992 Sb. Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun ke 175. výročí založení Moravského zemského muzea v Brně 10.06.1992
o1/c56/1992 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně