Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 49/1992 Sb.

Vydána dne: 29.05.1992
Číslo Název předpisu Účinnost od
234/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb. 01.07.1992
235/1992 Sb. Zákon o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení 01.06.1992
236/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 56/1991 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění, a zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky 29.05.1992
237/1992 Sb. Ústavní zákon České národní rady o volebním období České národní rady 05.06.1992
238/1992 Sb. Zákon České národní rady o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu 07.06.1992
239/1992 Sb. Zákon České národní rady o Státním fondu kultury České republiky 01.07.1992
240/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci 01.06.1992
241/1992 Sb. Zákon České národní rady o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie 01.07.1992
242/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících 01.06.1992
243/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb. 29.05.1992
244/1992 Sb. Zákon České národní rady o posuzování vlivů na životní prostředí 01.07.1992
o1/c49/1992 Sb. Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu na vyhlásenie obce Spišské Vlachy za mesto 29.05.1992
o2/c49/1992 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně