Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 30/1992 Sb.

Vydána dne: 03.04.1992
Číslo Název předpisu Účinnost od
123/1992 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky 01.10.1992
124/1992 Sb. Zákon o Vojenské policii 01.05.1992
125/1992 Sb. Zákon o zřízení Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a o výsadách a imunitách tohoto sekretariátu a dalších institucí Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě 03.04.1992
126/1992 Sb. Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži 01.07.1992
127/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 384/1990 Sb., o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti 03.04.1992
128/1992 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě 03.04.1992
129/1992 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o odborných předpokladech pracovníků obecní policie a způsobu jejich ověřování 03.04.1992
130/1992 Sb. Vyhláška Státní banky československé o vydání mincí po 10 Kčs s letopočtem 1992 03.04.1992
131/1992 Sb. Oznámení ministerstva spravedlnosti České republiky o vydání výnosu o nařizování a odměňování pracovní pohotovosti soudců, justičních čekatelů a pracovníků odborného aparátu krajských a okresních soudů 03.04.1992
132/1992 Sb. Oznámení ministerstva zemědělství České republiky o vydání výnosu o zařazení zemědělských organizací do produkčních ekonomických skupin
133/1992 Sb. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o financovaní rozostavanej komunálnej bytovej výstavby a výstavby technickej a občianskej vybavenosti 03.04.1992
r1/c30/1992 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby 28.01.1992