Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 133/1992 Sb.

Vydána dne: 31.12.1992
Číslo Název předpisu Účinnost od
645/1992 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopľňajú niektoré vykonávacie predpisy k Zákonníku práce a k zákonu o mzde 01.01.1993
646/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investic 26.10.1992
647/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o vzájemné ochraně a podpoře investic mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím 28.11.1991
648/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů 25.09.1974
o1/c133/1992 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup převodu podvojného účetnictví z roku 1992 do roku 1993 01.01.1993
r1/c133/1992 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb 12.11.1992
o2/c133/1992 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví změny a doplňky Pokynů pro roční účetní uzávěrku v hospodářských organizacích od roku 1991 31.12.1992