Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 124/1992 Sb.

Vydána dne: 30.12.1992
Číslo Název předpisu Účinnost od
605/1992 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vedení evidencie odpadov 01.01.1993
606/1992 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o nakladaní s odpadmi 30.12.1992
607/1992 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky 30.12.1992
608/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné uživanie pozemkov 01.01.1993
609/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o akademickém uznávání univerzitní kvalifikace (č. 32) 27.11.1961