Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 103/1992 Sb.

Vydána dne: 19.11.1992
Číslo Název předpisu Účinnost od
512/1992 Sb. Zákon o myslivosti (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
513/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o podrobnostech nakládání s odpady 19.11.1992
514/1992 Sb. Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby 30.11.1992
o1/c103/1992 Sb. Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví postup devizových tuzemců - právnických osob v případě přijetí platby v devizových prostředcích v hotovosti v oblasti operativní evidence a výkaznictví 19.11.1992