Přejít na PLUS

Částka č. 1/1992 Sb.

Vydána dne: 16.01.1992
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1992 Sb. Zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku 16.01.1992
2/1992 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška č. 347/1991 Sb., o zabezpečení pracovníků organizací, kteří pracují po kratší pracovní dobu pro přechodné odbytové a finanční potíže 16.01.1992
3/1992 Sb. Vyhláška Slovenského geologického úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského geologického úradu č. 86/1988 Zb. o postupe pri vyhľadávaní a prieskume výhradných ložísk z hľadiska ochrany a racionálneho využitia nerastného bohatstva a o oznamovaní výskytu ložiska vyhradeného nerastu, jeho odmieňaní a o úhrade nákladov 16.01.1992
4/1992 Sb. Vyhláška Slovenského geologického úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského geologického úradu č. 97/1988 Zb. o správe výhradných ložísk a o evidencii a odpisoch ich zásob 16.01.1992
5/1992 Sb. Vyhláška Slovenského geologického úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského geologického úradu č. 9/1989 Zb. o registrácii geologických prác, o odovzdávaní a sprístupňovaní ich výsledkov, o zisťovaní starých banských diel a vedení ich registra 16.01.1992
6/1992 Sb. Vyhláška Slovenského geologického úradu o klasifikácii a výpočte zásob výhradných ložísk 16.01.1992