Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 98/1991 Sb.

Vydána dne: 18.12.1991
Číslo Název předpisu Účinnost od
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 01.01.1992
514/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se doplňuje vyhláška č. 133/1989 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat 18.12.1991
515/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se doplňuje vyhláška č. 134/1989 Sb., kterou se vydává seznam hospodářsky významných druhů a rodů rostlin a zvířat 18.12.1991
516/1991 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání výnosu Sazebník daně z obratu platný od 1. ledna 1992 01.01.1992
517/1991 Sb. Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o věrnostních stabilizačních odměnách pracovníků ve vybraných okresech a místech Severočeského, Západočeského a Jihočeského kraje 18.12.1991
518/1991 Sb. Oznámení Českého báňského úřadu o vydání výnosu, kterým se mění výnos o důlní degazaci 18.12.1991