Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 94/1991 Sb.

Vydána dne: 03.12.1991
Číslo Název předpisu Účinnost od
490/1991 Sb. Zákon o způsobu provádění referenda 03.12.1991
491/1991 Sb. Zákon o organizaci Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky a o řízení před ním 03.12.1991
492/1991 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla 01.01.1992
493/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní 03.12.1991
o1/c94/1991 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně 03.12.1991
r1/c94/1991 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb 01.11.1991
o2/c94/1991 Sb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa