Objednat předplatné

Částka č. 93/1991 Sb.

Vydána dne: 29.11.1991
Číslo Název předpisu Účinnost od
480/1991 Sb. Zákon o době nesvobody 29.11.1991
481/1991 Sb. Ústavní zákon České národní rady, kterým se zřizuje Nejvyšší kontrolní úřad České republiky 01.01.1992
482/1991 Sb. Zákon České národní rady o sociální potřebnosti 29.11.1991
483/1991 Sb. Zákon České národní rady o České televizi 01.01.1992
484/1991 Sb. Zákon České národní rady o Českém rozhlasu 01.01.1992
485/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí 29.11.1991
486/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničních obchodu o omezení obchodování s Iráckou republikou 29.11.1991
487/1991 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče, ve znění vyhlášek ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 131/1988 Sb. a č. 61/1990 Sb. a vyhlášky ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 318/1990 Sb. 29.11.1991
488/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na vykonanie niektorých ustanovení autorského zákona 01.12.1991
489/1991 Sb. Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych notárov a notárskych čakateľov 01.12.1991
r1/c93/1991 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb 01.08.1991