Objednat předplatné

Částka č. 90/1991 Sb.

Vydána dne: 29.11.1991
Číslo Název předpisu Účinnost od
463/1991 Sb. Zákon o životním minimu 29.11.1991
464/1991 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o stanovení nejnižší měsíční mzdy pro účely trestního zákona 29.11.1991
465/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov 01.01.1992
466/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při výkonu kontroly v železničním a silničním styku přes státní hranice 16.09.1991
467/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky 01.01.1991
r1/c90/1991 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb 29.11.1991