Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 81/1991 Sb.

Vydána dne: 01.11.1991
Číslo Název předpisu Účinnost od
424/1991 Sb. Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 01.11.1991
425/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o odměňování prací konaných mimo pracovní poměr 01.11.1991
426/1991 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení 01.11.1991
427/1991 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se stanoví náležitosti návrhu pozemkových úprav a pravidla posuzování přiměřenosti kvality a výměry vyměňovaných pozemků 01.11.1991
428/1991 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury 01.11.1991
o1/c81/1991 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 01.11.1991