Objednat předplatné

Částka č. 80/1991 Sb.

Vydána dne: 01.11.1991
Číslo Název předpisu Účinnost od
417/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii 01.11.1991
418/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej kontrole 01.11.1991
419/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti zdravotníctva 01.11.1991
420/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov 01.11.1991
421/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb. 01.11.1991
422/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlášení 19. septembra za pamätný deň Slovenskej republiky 01.11.1991
423/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 01.01.1992
o1/c80/1991 Sb. Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu na schválenie zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 320/1991 Zb., ktorým sa príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky podriaďujú právomoci vojenských súdov a ustanoveniam o trestných činoch vojenských 01.11.1991
o2/c80/1991 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí 01.11.1991