Přejít na PLUS

Částka č. 73/1991 Sb.

Vydána dne: 30.09.1991
Číslo Název předpisu Účinnost od
381/1991 Sb. Zákon České národní rady o Komoře veterinárních lékařů České republiky 01.10.1991
382/1991 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o použití vojáků v činné službě Československé armády při střežení objektů zvláštního významu a k ochraně státních hranic 30.09.1991
383/1991 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o vydávání a použití investičních kupónů 30.09.1991
384/1991 Sb. Nařízení vlády České republiky o stanovení povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele 30.09.1991
385/1991 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami 30.09.1991
386/1991 Sb. Vyhláška Státní banky československé o platebním styku a zúčtování 01.10.1991
387/1991 Sb. Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se vydává předpis L 8400 Zkratky a kódy 01.11.1991
o1/c73/1991 Sb. Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví přípustné odchylky od úrokové sazby z úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen 09.09.1991
o2/c73/1991 Sb. Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví úrokové sazby z vkladů a půjček občanům (fyzickým osobám) 09.09.1991