Objednat předplatné

Částka č. 59/1991 Sb.

Vydána dne: 13.08.1991
Číslo Název předpisu Účinnost od
318/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom vodohodpodárskom fonde Slovenskej republiky 13.08.1991
319/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmiernení niektorých majetkových a iných krivd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií 13.08.1991
320/1991 Sb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky podriaďujú právomoci vojenských súdov a ustanoveniam o trestných činoch vojenských 13.08.1991
321/1991 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky a spôsob navrátenia majetkových práv dobrovoľným telovýchovným organizáciám 13.08.1991
322/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o bezvízovém styku 27.05.1991
323/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o Cestě československo-polského přátelství a pohraničních úsecích řek Dunajce a Popradu 27.05.1991
o1/c59/1991 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva v obcích 13.08.1991
o2/c59/1991 Sb. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o úľavách na notárskych poplatkoch 13.08.1991