Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 55/1991 Sb.

Vydána dne: 31.07.1991
Číslo Název předpisu Účinnost od
297/1991 Sb. Zákon o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé úrazem nebo nemocí z povolání 31.07.1991
298/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb. 01.08.1991
299/1991 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení a zrušení vyhlásenia niektorých národných kultúrnych pamiatok 01.08.1991
300/1991 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení pamiatkovej rezervácie v meste Podolínec 01.08.1991
301/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 329/1990 Sb. 01.08.1991
302/1991 Sb. Vyhláška Státní banky československé o zásadách pro stanovení odměn za poskytování peněžních služeb 01.08.1991
303/1991 Sb. Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu o změně a doplnění výnosu, kterým se vydává platový řád pro učitele vysokých škol v působnosti federálního ministerstva národní obrany 31.07.1991
304/1991 Sb. Oznámení ministerstva obchodu a cestovního ruchu České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie 01.08.1991
o1/c55/1991 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva v obci 31.07.1991
r1/c55/1991 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby 31.07.1991
o2/c55/1991 Sb. Opatření ministerstva financí České republiky k odstranění nesrovnalostí při vyměřování domovní daně 31.07.1991