Objednat předplatné

Částka č. 47/1991 Sb.

Vydána dne: 20.06.1991
Číslo Název předpisu Účinnost od
237/1991 Sb. Zákon o patentových zástupcích 01.07.1991
238/1991 Sb. Zákon o odpadech 01.08.1991
239/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči 01.07.1991
240/1991 Sb. Zákon České národní rady o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat 01.07.1991
241/1991 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České republiky o výhradním oprávnění některých organizací zastupujících autory nebo výkonné umělce 20.06.1991
242/1991 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi 20.06.1991
243/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 34/1965 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o regresných náhradách 01.07.1991
o1/c47/1991 Sb. Opatření ministerstva financí České republiky o úlevách u notářských poplatků souvisejících s vydáním věci podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích 20.06.1991
r1/c47/1991 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb 20.06.1991
o2/c47/1991 Sb. Opatření ministerstva financí České republiky o pověření Magistrátního úřadu hlavního města Prahy k poskytování úlev u správních poplatků 20.06.1991
o3/c47/1991 Sb. Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví přípustné odchylky od úrokové sazby z úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen 01.06.1991
o4/c47/1991 Sb. Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví úrokové sazby z vkladů a půjček občanům (fyzickým osobám) 01.06.1991
o5/c47/1991 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo IV. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1991 15.05.1991