Objednat předplatné

Částka č. 43/1991 Sb.

Vydána dne: 14.06.1991
Číslo Název předpisu Účinnost od
212/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o špeciálnych školách 01.07.1991
213/1991 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel 14.06.1991
214/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa o vzájemném zřízení a činnosti kulturních a informačních středisek 18.03.1991
215/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o obchodní a ekonomické spolupráci mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské republiky 02.04.1991
o1/c43/1991 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 14.06.1991
r1/c43/1991 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb 14.06.1991