Objednat předplatné

Částka č. 27/1991 Sb.

Vydána dne: 15.04.1991
Číslo Název předpisu Účinnost od
133/1991 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 10/1969 Sb., o Radě obrany státu, ve znění ústavního zákona č. 160/1990 Sb. 15.04.1991
134/1991 Sb. Zákon o změnách v nemocenském zabezpečení 01.05.1991
135/1991 Sb. Zákon o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky 15.04.1991
136/1991 Sb. Zákon o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků 15.04.1991
137/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb. 15.04.1991
138/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o majetku obcí 01.05.1991
139/1991 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 15/1991 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti v roce 1991 15.04.1991
140/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky č. 163/1988 Zb. o nákupe tovaru organizáciami v maloobchodných predajniach 15.04.1991
141/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o nostrifikácii diplomov a iných dokladov o štúdiu na zahraničných vysokých školách 01.05.1991
r1/c27/1991 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb 15.04.1991
o1/c27/1991 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích 15.04.1991