Objednat předplatné

Částka č. 26/1991 Sb.

Vydána dne: 15.04.1991
Číslo Název předpisu Účinnost od
127/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien 15.04.1991
128/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky 15.04.1991
129/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o komerčných právnikoch 01.06.1991
130/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb. a zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice 15.04.1991
131/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde zveľaďovania lesa Slovenskej republiky 15.04.1991
132/1991 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se stanoví případy, kdy může podnik se zahraniční majetkovou účastí vzniknout bez povolení 15.04.1991